Flechtel

שביל הגמד פלחטל

שביל הגמד פלחטל

מסלול הגמד פלחטל הוא מסלול העוקף את הכפר הינטרצארטן דרך תחנות עצירה והפעלה המתאימות לילדים.

גלילה למעלה

מתעניינים ביער השחור?

הצטרפו אלינו לקבוצת הפייסבוק ונשמח לעזור.

מתעניינים ביער השחור?

למה להתלבט לבד? הצטרפו אלינו לקבוצת הפייסבוק ותוכלו לשאול את מי שכבר ביקר במקום.